<nav id="s3ft5"><code id="s3ft5"></code></nav>
    1. <nav id="s3ft5"><listing id="s3ft5"></listing></nav>
     <wbr id="s3ft5"></wbr>

    2. <em id="s3ft5"></em>

      <wbr id="s3ft5"></wbr><sub id="s3ft5"><listing id="s3ft5"></listing></sub>

      山東騰達源金屬專業銷售園林景觀鋼板_09cupcrni-a_Q345NH耐候板、Q295GNH_Q355GNH耐候鋼現貨加工商家,我們承諾,質量保真,買假賠十,24小時為您服務

      專注耐候板零售切割

      全力打造國內耐候板現貨加工一站式服務

      服務咨詢熱線:

      0635-8819339

      現貨名稱                                         規格                          標準                            價格                            產地 

       

      09cupcrni-a耐候板            6*1510*6000                GB/T4172-2000           電議元/噸                 鞍鋼 舞鋼 寶鋼

       

      q345nh耐候板                    5*1510*6000                GB/T4172-2000           電議元/噸                 舞鋼 寶鋼 鞍鋼

       

      q415nh耐候板                   4*1510*6000                 GB/T4172-2000            電議元/噸                鞍鋼 舞鋼 寶鋼

       

      q550nh耐候板                   3*1250*6000                  GB/T4172-2000            電議元/噸               鞍鋼 寶鋼 舞鋼

       

      q355nh耐候板                   60-70*2200*9000           GB/T4172-2000            電議元/噸               舞鋼 寶鋼 鞍鋼

       

      Q415NH耐候板                 50-60*2200*9000            GB/T4172-2000            電議元/噸               鞍鋼 寶鋼 舞鋼

       

      09cupcrni-a耐候板            40-50*2200*9000            GB/T4172-2000            電議元/噸               舞鋼 寶鋼 鞍鋼

       

      q355nh耐候板                   30-40*2200*9000             GB/T4172-2000           電議元/噸               鞍鋼 寶鋼 舞鋼

       

      q415nh耐候板                   20-28*2200*9000             GB/T4172-2000           電議元/噸                寶鋼 鞍鋼 舞鋼

       

      q550nh耐候板                  18*2200*9000                    GB/T4172-2000            電議元/噸                舞鋼 鞍鋼 寶鋼

       

      q355nh耐候板                 16*2200*9000                     GB/T4172-2000            電議元/噸                舞鋼 鞍鋼 寶鋼

       

      09cupcrni-a耐候板          14*2200*9000                     GB/T4172-2000            電議元/噸                舞鋼 寶鋼 鞍鋼

       

      q355nh耐候板                 12*1800-2200-6000            GB/T4172-2000            電議元/噸                鞍鋼 寶鋼 舞鋼

       

      q550nh耐候板                 10*1510-2200-8000            GB/T4172-2000             電議元/噸                 舞鋼 鞍鋼 寶鋼

       

      q355nh耐候板                 8*1510-2200*6000              GB/T4172-2000             電議元/噸                舞鋼 寶鋼 鞍鋼

       

      q355nh耐候板                 6*1800*6000                         GB/T4172-2000             電議元/噸               鞍鋼 寶鋼 舞鋼

       

      09cupcrni-a                      6*1510*6000                        GB/T4172-2000             電議元/噸               鞍鋼 寶鋼 舞鋼

       

      q415nh耐候板                 6*1510*6000                        GB/T4172-2000              電議元/噸               鞍鋼 舞鋼 寶鋼

       

      q355nh耐候板                 5*1510*6000                        GB/T4172-2000             電議元/噸                舞鋼 鞍鋼 寶鋼

       

      q550nh耐候板                 4*1510*6000                        GB/T4172-2000              電議元/噸              鞍鋼 舞鋼 寶鋼

       

      q355nh耐候板                 3*1250*6000                        GB/T4172-2000               電議元/噸             寶鋼 鞍鋼 舞鋼

       

      q355nh耐候板                70-80*2200*9000                 GB/T4172-2000               電議元/噸              寶鋼 鞍鋼 舞鋼

       

      q355nh耐候板               80-100*2200*9000                GB/T4172-2000               電議元/噸              寶鋼 鞍鋼 舞鋼

       

      09cupcrni-a耐候板       40-60*2200*8000↑                                                           電議元/噸               舞鋼 寶鋼

       

      q235nh耐候板               25-40*2200*9000↑                                                           電議元/噸               舞鋼 寶鋼

       

      q235nh耐候板               16-25*2200*9000↑                                                           電議元/噸               濟鋼 舞鋼

       

      q550nh耐候板               12-16*2200*9000↑                                                           電議元/噸               舞鋼 濟鋼

       

      q235nh耐候板                8-12*2200*8000↑                                                             電議元/噸              濟鋼 舞鋼

       

      q235nh耐候板                6-8*1500*6000                                                                 電議元/噸               濟鋼

       

      09cupcrni-a耐候板        4-6*1200*6000                                                                  電議元/噸                濟鋼

       

      q355nh耐候板                2x1500x6000                 GB/T4171-2008                       電議元/噸                寶鋼
       

      q550nh耐候板                8.0*2000*6000↑             GB/T4171-2008                      電議元/噸                寶鋼

       

      q235nh耐候板                4.5*1250*C                      GB/T4171-2008                      電議元/噸                寶鋼

       

      q355nh耐候板                4x1500x6000                   GB/T4171-2008                      電議元/噸                寶鋼

       

      09cupcrni-a耐候板         80-100*2200*9000         GB/T4172-2000                      電議元/噸                舞鋼 鞍鋼 濟鋼

       

      q345nh耐候板                80-100*2200*9000          GB/T4172-2000                      電議元/噸                 舞鋼 鞍鋼 濟鋼

       

      q415nh耐候板               70-80*2200*9000              GB/T4172-2000                      電議元/噸                 寶鋼 鞍鋼 舞鋼

       

      q550nh耐候板               60-70*2200*9000              GB/T4172-2000                      電議元/噸                 舞鋼 濟鋼 寶鋼

       

      09cupcrni-a耐候板        50-60*2200*9000              GB/T4172-2000                     電議元/噸                 舞鋼 寶鋼 濟鋼

       

      q345nh耐候板               40-50*2200*9000               GB/T4172-2000                    電議元/噸                  寶鋼 濟鋼 鞍鋼

       

      Q295GNH耐候板          30-40*2200*9000               GB/T4172-2000                    電議元/噸                  寶鋼 濟鋼 舞鋼

       

      q550nh耐候板               20-28*2200*9000               GB/T4172-2000                    電議元/噸                   寶鋼 濟鋼 舞鋼
       

      q295gnh耐候板             80-100*2200*9000             GB/T4172-2000                   電議元/噸                    鞍鋼 寶鋼 舞鋼

       

      q295gnh耐候板            70-80*2200*9000                 GB/T4172-2000                   電議元/噸                   鞍鋼 舞鋼 寶鋼

       

      q295gnh耐候板            60-70*2200*9000                 GB/T4172-2000                   電議元/噸                   舞鋼 寶鋼 鞍鋼

       

      q295gnh耐候板            50-60*2200*9000                  GB/T4172-2000                   電議元/噸                    舞鋼 寶鋼 鞍鋼

       

      q295gnh耐候板           40-50*2200*9000                    GB/T4172-2000                  電議元/噸                   鞍鋼 寶鋼 舞鋼

       

      q295gnh耐候板           30-40*2200*9000                    GB/T4172-2000                   電議元/噸                  舞鋼 寶鋼 鞍鋼

       

      Q355GNH耐候板        20-28*2200*9000                    GB/T4172-2000                   電議元/噸                  鞍鋼 寶鋼 舞鋼

       

      q355gnh耐候板          18*2200*9000                           GB/T4172-2000                  電議元/噸                   寶鋼 舞鋼 鞍鋼

       

      q355gnh耐候板          16*2200*9000                           GB/T4172-2000                   電議元/噸                   鞍鋼 舞鋼 寶鋼

       

      q355gnh耐候板          14*2200*9000                           GB/T4172-2000                   電議元/噸                     舞鋼 寶鋼 鞍鋼

       

      q355gnh耐候板          12*1800-2200*8000                 GB/T4172-2000                   電議元/噸                    舞鋼 寶鋼 鞍鋼

       

      q355gnh耐候板          10*1510-2200*8000                 GB/T4172-2000                   電議元/噸                     舞鋼 寶鋼 鞍鋼

       

      q355gnh耐候板           8*1510-2200*6000                  GB/T4172-2000                    電議元/噸                    鞍鋼 舞鋼 寶鋼

       

      q355gnh耐候板          6*1800*6000                             GB/T4172-2000                    電議元/噸                     寶鋼 鞍鋼 舞鋼

       

      q355gnh耐候板           6*1510*6000                            GB/T4172-2000                    電議元/噸                     舞鋼 寶鋼 鞍鋼
       

      q355gnh耐候板          4*1510*6000                             GB/T4172-2000                    電議元/噸                      舞鋼 寶鋼 鞍鋼

       

      q355gnh耐候板          3*1250*6000                             GB/T4172-2000                   電議元/噸                       鞍鋼 寶鋼 舞鋼

       

      q355gnh耐候板          80-100*2200*9000                   GB/T4172-2000                   電議元/噸                      寶鋼 鞍鋼 舞鋼

       

      q355gnh耐候板          70-80*2200*9000                    GB/T4172-2000                    電議元/噸                      舞鋼 鞍鋼 寶鋼

       

      q355gnh耐候板          60-70*2200*9000                   GB/T4172-2000                    電議元/噸                       鞍鋼 寶鋼 舞鋼

       

      q355gnh耐候板          50-60*2200*9000                    GB/T4172-2000                    電議元/噸                      寶鋼 鞍鋼 舞鋼

       

      q355gnh耐候板          40-50*2200*9000                    GB/T4172-2000                    電議元/噸                     寶鋼 鞍鋼 舞鋼

       

      q355gnh耐候板         30-40*2200*9000                     GB/T4172-2000                   電議元/噸                       鞍鋼 舞鋼 寶鋼

       

      q355gnh耐候板         20-28*2200*9000                     GB/T4172-2000                   電議元/噸                        寶鋼 舞鋼 鞍鋼

       

      q355gnh耐候板        18*2200*9000                            GB/T4172-2000                    電議元/噸                       寶鋼 舞鋼 鞍鋼

       

      q355gnh耐候板        16*2200*9000                            GB/T4172-2000                    電議元/噸                        鞍鋼 寶鋼 舞鋼

       

      Q415NH耐候板        14*2200*9000                            GB/T4172-2000                    電議元/噸                        寶鋼 舞鋼 鞍鋼

       

      Q415NH耐候板        12*1800-2200*6000                  GB/T4172-2000                    電議元/噸                        寶鋼 鞍鋼 舞鋼

       

      Q415NH耐候板        10*1510-2200*6000                  GB/T4172-2000                     電議元/噸                        寶鋼 鞍鋼 舞鋼

       
      聯系我們
      山東騰達源金屬材料有限公司
      在線客服:QQ:2522409614
      服務熱線:0635-8819339
      售后服務:15615948619
      電子郵件:2522409614@qq.com
      公司地址:山東省聊城市高新區九州街道華碩路1號院內2號廠房東區
      ?
      中國互聯網誠信示范企業 違法和不良信息舉報中心 網絡110報警服務 中國互聯網協會 中國互聯網協會信用評價中心 誠信網站
      <nav id="s3ft5"><code id="s3ft5"></code></nav>
         1. <nav id="s3ft5"><listing id="s3ft5"></listing></nav>
          <wbr id="s3ft5"></wbr>

         2. <em id="s3ft5"></em>

           <wbr id="s3ft5"></wbr><sub id="s3ft5"><listing id="s3ft5"></listing></sub>
           欧美十日韩十国产